Antiscalant for RO System

สารเคมีป้องกันตะกรันสำหรับระบบ Reverse Osmosis System

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ตะกรันคืออะไร ?

ตระกันนั้นคือ ธาตุต่าง ๆ ที่มารวมตัวกันเป็นก้อนแข็งและมักจะยึดเกาะตามอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งสามารถจำแนกได้หลายประเภทเช่น ตะกรันหินปูน สนิมเหล็ก ฯลฯ โดยปกติแล้วธาตุต่าง ๆ นั้นจะละลายอยู่ในน้ำ แต่เมื่อมีการผ่านความร้อนจากกระบวนการก็จะทำให้เกิดการก่อตัวเป็นก้อนแข็งและยึดแน่นตามอุปกรณ์เป็นตะกรัน

ปัญหาตะกรันในเมมเบรน

ปัญหาตะกรันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอและหลีกเลี่ยงได้ยากสำหรับระบบรีเวอร์ออสโมซิส หรือระบบอาร์โอ โดยมีการสะสมและอุดตันของตะกรันบนผิวเมมเบรน ซึ่งตะกรันเกิดจากการตกผลึกของแร่ธาตุสารละลายอนินทรีย์ (Inorganics) เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก ซัลเฟต และซิลิก้า ที่มีอยู่ตามน้ำธรรมชาติ ปัญหานี้มีผลต่อประสิทธิภาพในการกรองน้ำของระบบอาร์โอ ทำให้อัตราการไหลของน้ำอาร์โอลดลง คุณภาพน้ำที่ได้มีค่า Conductivity สูงขึ้น และต้องการความดันในการกรองสูงขึ้น (ความดันทางด้านน้ำป้อนสูงขึ้น) ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานในการกรอง อีกทั้งจำเป็นต้องหยุดระบบเพื่อล้างเมมเบรน และ/หรือ จำเป็นต้องเปลี่ยนเมมเบรนใหม่เร็วขึ้น

ตระกันบนชั้นMembrane

1.1 รูปภาพตะกรันใน Membrane

การเกิดตะกรันบน Membrane

1.2 รูปภาพตะกรันอื่น ๆ

ตะกรันที่พบได้บ่อยในระบบอาร์โอจะเป็นตะกรันประเภท แคลเซียมคาร์บอเนต แคลเซียมซัลเฟต แต่ไม่ว่าจะเป็นตะกรันชนิดใดก็ตาม กลไกการเกิดตะกรันจะคล้ายคลึงกัน ดังนี้

 • ขั้นที่ 1 อิออน (Ions) ของแร่ธาตุต่างๆ ในน้ำจะเริ่มสะสมความเข้มข้นมากขึ้นบนผิวเมมเบรน จากนั้นอิออนเหล่านี้จะเริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มอิออน  (Protonuclei)
 • ขั้นที่ 2 กลุ่มอิออน (Protonuclei) เหล่านี้จะรวมตัวกันมีขนาดใหญ่ขึ้นและจัดเรียงตัวเป็นแก่นนิวเคลีย (Nuclei)
 • ขั้นที่ 3 แก่นนิวเคลีย (Nuclei) จะเกิดการรวมตัวกันเกิดเป็นผลึกขนาดเล็ก (Discrete Crystals) โดยผลึกเหล่านี้จะก่อตัวรวมกันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ รวมกลุ่มกลายเป็นก้อน (Crystals Growth and Agglomeration) ตราบใดที่ความเข้มข้นของอิออนของแร่ธาตุยังมากเกินความสามารถในการละลายได้

การป้องกันปัญหาตะกรันในระบบรีเวอร์สออสโมซิส

 1. การติดตั้งเครื่องกรองน้ำอ่อน (Softener) เพื่อกำจัดความกระด้าง หรือแร่ธาตุกลุ่ม แคลเซียม แมกนีเซียม ออกจากน้ำ
 2. การใช้สารเคมีป้องกันตะกรัน

กลไกการทำงานของสารเคมีป้องกันตะกรัน

 1. Threshold Effect: เป็นการป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น โดยสารเคมีจะทำลายกลุ่มอิออน (Ion Clusters) ก่อนที่จะเริ่มก่อตัวเป็นขนาดวิกฤต
 2. Crystal Distortion Effect: เป็นการป้องกันการเปลี่ยนแปลงผลึก โดยสารเคมีจะเปลี่ยนรูปร่างของผลึกให้มีความผิดรูป ผิดเหลี่ยมมุม ทำให้ไม่สามารถก่อตัวเป็นผลึกที่ขนาดใหญ่ขึ้นได้
 3. Dispersant: เป็นการป้องกันไม่ให้ผลึกเกิดการรวมตัวกัน โดยสารเคมีจะทำให้ผลึกเหล่านี้มีประจุที่ผิวของมัน ผลึกจึงผลักกันด้วยแรงทางไฟฟ้าสถิต ทำให้ผลึกเกิดการกระจายตัวและไม่สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนที่ก่อให้เกิดตะกรันได้

MEMTREAT® 

เรามีสารเคมีที่มีการปรับปรุงคุณภาพ และถูกพัฒนามาเพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดตะกรันบนเมมเบรน ในระบบ RO โดยเฉพาะ
ภายใต้ชื่อว่า MEMTREAT® โดยนอกจากจะช่วยป้องกันตะกรันแล้วยังช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ RO อีกด้วย

ทำไมต้องเป็นสารเคมีป้องกันตะกรันของเรา?

“Memtreat 300 series” ถูกพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับน้ำป้อนเข้าระบบอาร์โอทุกประเภท เพื่อให้มั่นใจว่าครอบคลุมถึงปัญหาตะกรันทุกชนิด ซึ่งจะช่วยให้ระบบอาร์โอสามารถผลิตน้ำบริสุทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อลดการสิ้นเปลืองของสารเคมี ทางบริษัทฯ จึงนำซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นจากหลักการทางวิทยาศาสตร์ (Physical Chemistry – Ion Dissociation Model) มาใช้ในการคำนวณความเข้มข้นของสารเคมีที่ลูกค้าควรใช้

 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำ
 • เพื่อลดความถี่ในการล้างเมมเบรนด้วยสารเคมี
 • เพื่อยืดอายุการใช้งานของเมมเบรน
 • เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นของพนักงานดูแลระบบ
 • เพื่อประหยัดต้นทุนในการทำงานของระบบ
Memtreat เคมีป้องกันตะกรันสำหรับระบบ RO
Product Code DOSAGE RECOMMENDATIONS
MEMTREAT® 300 Max. 10 ppm – ป้องกันตะกรันหินปูนได้อย่างดี
– ใช้เทอร์โพลีเมอร์ที่มาพร้อมความสามารถในการป้องกัน
การขยายตัวของซัลเฟตและฟอสเฟต
– รองรับค่าองค์ประกอบของตะกรันได้ถึง 2.8 LSI
MEMTREAT® 350 Max. 10 ppm  – ป้องกันตะกรันหินปูนได้อย่างดี , เพิ่มอัตราการผลิตน้ำ (Recovery)
– ใช้เทอร์โพลีเมอร์ เกรดพรีเมี่ยมที่ดีที่สุดในตลาด
– รองรับค่าองค์ประกอบของตะกรันได้ถึง 3.0 LSI
MEMTREAT® 400 Min. 2 ppm – ป้องกันตะกรันจาก Silica (ซิลิกา)
– ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อควบคุมการขยายตัวของซิลิกา
– เหล็กสูงและผลการกระจายตัวของตะกอน
– ควบคุมซิลิกาได้สูงถึง 250 ppm
MEMTREAT® 450 Min. 2 ppm  – ป้องกันตะกรันจาก Silica (ซิลิกา) , เพิ่มอัตราการผลิตน้ำ (Recovery)
– ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อควบคุมการขยายตัวของซิลิกา
– เหล็กสูงและผลการกระจายตัวของตะกอน
– ควบคุมซิลิกาได้สูงถึง 250 ppm

Memtreat 300 series สารเคมีป้องกันตะกรันหินปูนได้ดี ร่วมไปถึงยังสามารถป้องกันตะกรันซัลเฟตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทนทานค่าดัชนีอิ่มตัวของน้ำ (LSI) ได้สูงถึง 3.0

Memtreat 400 series สารเคมีป้องกันตะกรันซิลิก้าได้ดี ออกแบบมาเพื่อควบคุมการเกิดผลึกของตะกรันซิลิก้า ที่สามารถควบคุมความเข้มข้นของซิลิก้าได้สูงถึง 250 ppm นอกจากนี้ยังทำให้ตะกรันจากสนิมเหล็กกระจายตัวได้ดี ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันในระบบ

เพื่อให้การใช้สารเคมีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีที่สุดต่อระบบ ทางบริษัทฯ มีความตระหนักถึงผู้ควบคุมและผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องเข้าใจในการปรับสภาพและการควบคุมคุณภาพของน้ำเป็นอย่างดี ดังนั้น การบริการทั้งก่อนและหลังการขายจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยทางบริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมการเริ่มต้นใช้สารเคมีและการบริการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สารเคมีทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

มีการจดทะเบียนและรับรองเรียบร้อยแล้ว โดยผลิตภัณฑ์เคมีของ Creation Center ไม่ว่าจะเป็น CREAGUARD , CREAFLOC . MEMTREAT ได้มีการปรับปรุงสูตรเฉพาะของเราให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่าสินค้าที่ท่านสามารถหาได้ทั่วไป

เคมีของ Creation Center

สอบถามข้อมูลกับเราได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ติดต่อเราได้อย่างไร ?

โทร : 02-591-1450

อีเมล : info@creationcenter.co.th

หรือผ่านช่องทาง Live Chat ด้านซ้ายล่างในเวลาทำการ หรือผ่านทาง LINE@ ที่ https://lin.ee/1NSUdlGyd ตลอด 24 ชั่วโมง