น้ำใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศหรือแม้กระทั่งของโลกเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมใหญ่และครอบคลุมการอุปโภคบริโภคที่ทุก ๆ คนบนโลกล้วนแล้วแต่ต้องกินและดื่มทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น อาหารมื้อโปรด หรือ น้ำดื่ม ต่าง ๆ ซึ่งกว่าจะมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปให้กับผู้บริโภคได้บริโภคกันนั้นมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าที่ทุกท่านทราบ เนื่องจากสินค้ากลุ่มประเภทนี้นั้น นอกจากจะแข่งขันกันด้วยรสชาติแล้วยังแข่งขันกันเรื่องคุณภาพอีกด้วย การปรับสภาพน้ำ ก่อนนำน้ำมาผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มหรือแม้กระทั่งการบำบัดน้ำที่เป็นส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งที่อุตสาหกรรมชนิดนี้ล้วนคำนึงถึงเป็นปัจจัยหลักอยู่แล้ว

โดยอุตสาหกรรมชนิดนี้มักใช้ น้ำดิบที่อุตสาหกรรมชนิดนี้ส่วนมากมักใช้น้ำดิบ ซึ่งเป็น น้ำผิวดิน หรืออาจจะเป็นน้ำประปาซึ่ง จากข้อมูลมีการใช้งานกว่า 12.0 ลบ.ม./ไร่/วัน ซึ่งถือเป็นประเภทอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำเยอะที่สุดเป็นอันดับ 1

  • ปัญหาจากแหล่งน้ำ

ส่วนมากมักจะพบปัญหา สารละลายในน้ำตาม ฤดูกาล ซึ่งทำให้กระบวนการผลิตอาหารเสียหายหรือมีจำนวนที่ผลิตได้ต่ำลงซึ่งส่งผลกระทบให้ผลิตภัณฑ์ขาดตลาดหรือขาดแคลน หรือจัดส่งได้ล่าช้า

  • การผลิตน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

กระบวรการผลิตน้ำที่ใช้ในอุสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนั้นแต่ละที่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างตามปัจจัยต่าง ๆ เช่นน้ำ ฯลฯ ดังนั้นหากยกตัวอย่าง อุสาหกรรมการผลิตน้ำดื่มแล้วก็จะมีกระบวนการคร่าว ๆ คือ

บ่อพักน้ำดิบ ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

RAW WATER TANK

บ่อเก็บน้ำดิบซึ่งมาจากหลากหลายแหล่งอาทิเช่น น้ำผิวดิน ฯลฯ หรือบางครั้งถูกกรองแล้วเช่น น้ำประปา

RAW WATER PUMP

มีหน้าที่สูบน้ำจากบ่อพักน้ำดิบเข้ากระบวนการกรองต่าง ๆ

Sand Filter / Multimedia Filter

จากนั้นเข้ากระบวนการกรองด้วยทรายหรือทรายและกรวดเพื่อกำจัดสารแขวนลอย สิ่งสกปรกอื่น ๆ ที่เจือปนและกำจัดความขุ่นด้วยสารกรองและกรวดทรายขนาดหลากหลายจากการคำนวณของวิศวกร

Activated Carbon Filter

ไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์ ตัวนี้จะช่วยทำการ ดูดซับสารอินทรีย์ ที่ทำให้เกิดสี , กลิ่น , และรสชาติ และ คลอลีนที่ตกค้างในน้ำ

Cartridge Filter

น้ำจะถูกนำเข้าสู่เครื่องกรองคาร์ทริก เพื่อก้าจัดสารแขวนลอยที่อาจหลงเหลือในน้ำก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการแผ่นเยื่อกรอง เช่น ระบบ RO ( Reverse Osmosis )

Reverse Osmosis System (RO)

เข้าสู่กระบวนการกรองแบบพิเศษด้วยระบบ RO ที่เยื่อกรองแบบพิเศษหรือเมมเบรน (Membrane) ซึ่งเป็นกระบวนการนำมาซึ่งน้ำบริสุทธิ์

Water Production

น้ำที่ผ่านการกรองเรียบร้อยแล้วจะถูกนำมาเก็บไว้ใน Water tank Production ก่อนดำเนินการเข้าสู่กระบวนการบรรจุภัณฑ์

จะเห็นได้ว่าการผลิตน้ำดื่มนั้น มีกระบวนการที่ต้องใช้ระบบการผลิตน้ำสำหรับอุตสาหกรรมหลากหลายตัว ซึ่งทำให้การบริหารจัดการเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเกิดความยุ่งยาก หรือผิดพลาด ขาดการบำรุงรักษา

ซึ่งบริษัท ครีเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด นอกจากจะเป็นทีปรึกษาในการติดตั้งระบบน้ำ แล้วยังเป็นผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของท่าน จากทีมงาน , วิศวกร ผู้ชำนาญ ตั้งแต่การเข้าไปเก็บน้ำตัวอย่างเพื่อดำเนินการตรวจสอบผลน้ำ จวบจนไปถึงการแจ้งเตือนบำรุงรักษารายรอบ เรียกได้ว่าเราบริหารให้ท่านแบบครบวงจร ให้คุณได้สบายใจกับการผลิตที่จะไม่ขาดตกบกพร่อง

และเรายังเป็นผู้จัดจำหน่ายพร้อมบริการติดตั้งสำหรับโรงงานหรืออุตสาหกรรมใหม่ ให้คุณได้มั่นใจว่าสินค้าอันดับ 1 จะอยู่คู่เป็นผลประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมของคุณอย่างยาวนาน

บริการรายอาทิตย์

฿ติดต่อเรา
  • – บริการตรวจสอบผลน้ำทุกอาทิตย์
  • – บริการให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงสภาพน้ำ

บริการรายเดือน

฿ติดต่อเรา
  • – บริการตรวจสอบผลน้ำทุกอาทิตย์ / ทุกรอบที่ตกลง
  • – บริการให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงสภาพน้ำ
  • – ประเมิณรอบการเปลี่ยนเคมี

บริการแบบเหมาปี

฿ติดต่อเรา
  • – บริการตรวจสอบผลน้ำทุกอาทิตย์ / ทุกรอบที่ตกลง
  • – บริการให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงสภาพน้ำ
  • – แจ้งเตือนและจัดแผนรอบการเปลี่ยนถ่ายเคมี