เคมี ล้าง ตะกรัน ( Antiscalant ) คือ

เคมี ล้าง ตะกรัน หากพูดถึงวิธีการล้างตะกรันนั้น ค่อนข้างมีวิธีการที่หลากหลายและแพร่หลายอย่างมากในกระบวนการบำบัดน้ำด้วย ระบบอาร์โอ ซึ่งตะกรันมักเกิดขึ้นกับ ท่อจ่ายน้ำหรือ เมมเบรน ในระบบอาร์โอ ซึ่งมีผลต่อการผลิตน้ำบริสุทธิ์และประสิทธิภาพในระบบ โดยสารเคมีที่ใช้สำหรับล้างตะกรัน นั้นมีหลากหลายมากมาย โดยส่วนมากจะประกอบไปด้วยสารที่ใช้ในการทำให้ ตะกรันเกิดการตกตะกอนและล้างย้อนกลับออกมาอีกครั้งหนึ่ง โดยเคมีที่ใช้จะต้องมีความสัมพันธุ์กับตะกรันที่เกิดขึ้นเช่น ตะกรันหินปู หรือ ตะกรันแก้ว ซึ่งมีส่วนผสมท่แตกต่างกันนั้นเอง

Go to Top