โรงบำบัดน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นั้นกำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยน้ำเสียมากที่สุด นั้นจึงเป็นเหตุผลว่าอุตสาหกรรมนี้จำเป็นต้องทำการบำบัดน้ำเสีย ที่เหมาะสมเพื่อลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย ซึ่งระดับของมลภาวะนั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบ ระบบน้ำที่โรงงานใช้ซึ่ง น้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นั้นจะมี ตะกอก ออกซิเจน และจุลชีพ ในปริมาณที่สูงมาก ซึ่งมาจาก BOD , COD , กาว , แป้ง , หมึก

ซึ่งก็สามารถบำบัดได้ 2 ลักษณะคือการบำบัดทางกายภาพและบำบัดทางเคมีซึ่งการบำบัดทางเคมีนั้น ใช้ในการกำจัดการอินทรีย์และลดความเป้นพิเศษของน้ำทิ้งเพื่อบำบัดก่อนนำปล่อยลงสู่ธรรมชาติ

โดยเราเป็นหนึ่งในผู้รับออกแบบติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำ , ระบบปรับสภาพน้ำ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีและทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์กว่า 45 ปี