Knowledge2020-08-31T08:44:32+07:00

รวบรวมคลังความรู้และข้อมูลต่าง ๆ

เรามีจุดประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการบำบัดน้ำและการปรับสภาพน้ำหรือแม้กระทั่งความรู้เกี่ยวกับเคมีบำบัดน้ำเพื่อเป็นประโยชน์ในกับลูกค้า บุคคลทั่วไปหรือแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษา และข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทต่าง ๆ

เคมี ล้าง ตะกรัน ( Antiscalant ) คือ

By |สิงหาคม 24th, 2020|Categories: คลังความรู้เกี่ยวกับเคมีบำบัดน้ำ|Tags: , , , |

เคมี ล้าง ตะกรัน หากพูดถึงวิธีการล้างตะกรันนั้น ค่อนข้างมีวิธีการที่หลากหลายและแพร่หลายอย่างมากในกระบวนการบำบัดน้ำด้วย ระบบอาร์โอ ซึ่งตะกรันมักเกิดขึ้นกับ ท่อจ่ายน้ำหรือ เมมเบรน

Go to Top